Sea-Logistics

ul.Słowikowa 13, 81-198 Suchy Dwór, Poland
tel. +48 58 781 77 77, fax +48 58 781 55 55

Specjalizujemy się w obsłudze różnorodnych ładunków spożywczych, zwłaszcza takich jak mleko w proszku (i wszystkie pozostałe rodzaje towarów z tej grupy towarowej, w tym masło i sery), mięso mrożone oraz cukier. Byliśmy jedną z pierwszych firm spedycyjnych w porcie Gdynia i pierwszą w Gdańsku, która zorganizowała transport i odprawę celną mleka w proszku z dopłatami do eksportu. Wspólnie z urzędnikami celnymi „przecieraliśmy szlaki” i mamy już bardzo dużą wiedzę i kontakty w zakresie wysyłek z subwencjami. Podobnie było w przypadku importu cukru trzcinowego do Polski – można powiedzieć, że po wielu latach przerwy byliśmy pionierami również i w przypadku obsługi tego ładunku. W chwili obecnej jesteśmy jedną z największych polskich firm spedycyjnych pod względem organizacji przeładunków, magazynowania i przewozów drogą morską cukru.

 

Certyfikat AEO 

Od lipca 2013 r. nasza firma może pochwalić się również uzyskaniem Certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO- Authorized Economic Operator), potwierdzającego przestrzeganie wysokich standardów w odniesieniu do realizowanych procedur celnych.

Status AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, którzy są weryfikowani w trakcie bardzo szczegółowych audytów, przeprowadzanych przez organy celne.

Dzięki statusowi Upoważnionego Przedsiębiorcy a co za tym idzie wielu ułatwieniom i uproszczeniom w procedurach celnych, możemy zapewnić naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie, między innymi poprzez:

·         łatwiejszy i szybszy dostęp do procedur uproszczonych

·         mniejszą ilość kontroli fizycznych i kontroli dokumentów

·         Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie

          kontroli poza kolejnością